A tünetekről részletesen

A csúcsélményekről


Következzenek hát a csúcsélmények. Maga a szó Abraham Maslow-tól származik, de ismert ez az élmény flow néven is. Mindeképpen az egység élmény megtapasztalását értjük alatta. Ezek az élmények, erősségüktől függően akár az élet teljes megváltozását is hozhatják magukkal. Annyira meghatározó jellegűek, a feltétel nélküli szeretet, a mindennel összeolvadás megtapasztalása akkor is transzformáló jellegű, ha nem az egész élet fordul ki a sarkából. Nézzük is, mi az ami jellemzi ezeket az állapotokat.
Ebben az állapotban jellemzően teljesen felóldódnak a személyiség határai. Eggyé válunk a többi emberrel a természettel vagy az egész világmindenséggel. Ez egy szent folymat és megtapasztalója eggyé olvadást él meg a kozmikus energiával, Istennel. Ez a tapasztalás meghaladja a szokásos tér-idő korlátokat és megjelenik benne a végtelenség és az örökkévalóság érzése is. Ezek az érzelmek a harmónikus tökéletes nyugalom és béke érzésétől egészen a kitörő eksztázisig terjedhetnek.
Amennyiben ezt a folyamatot/folyamatokat nem gátolják, hanem hagyják kiteljesedni , akkor a világban való sokkal jobb működést eredményezik. Segítik az önmegvalósítást és az illető teljesebb mértékben lesz képes kibontakoztatni saját lehetőségeit és képességeit az életében. 

Nagyon fontos, hogy az ilyen élmények megtapasztalói értő segítséget kapjanak a folyamat lezajlása után, Hiszen az eksztázis, az emelkedett tudatállapot, a végtelen szeretet érzése nem tart örökké. A szeretete és a fény beáradása ciklikus jellegű, mint az apály és a dagály. Amikor múlik ez az állapot, akkor komoly kihívást jelent az érzések levszítése és a szembesülés a mindennapokkal. Gyakran fordul elő ilyenkor depresszív állapot, mely semmiképpen sem pszcihiátriai, gyógyszeres beavatkozást igényel, sokkal inkább értő és elfogadó türelmet, szakszerű segítséget. Olyan személy jelenlétét és segítségét aki már sikerrel átment ezen a folyamaton és van terápiás tapasztalata. Fontos megjegyezni azt is, hogy ilyenkor, bármennyire is nehéz elhinni, vissza kell térni a spirituális praxishoz, hogy ezek a csúcsélmények tényleg az emelkedést szolgálják.
Amennyiben kíváncsi vagy arra, hogy hogyan történt ez velem, hamarosan egy videó sorozatban megosztom veled is.

Következő részben a lelki újjászületés és a mediális képességek megnyílásáról fogok írni.

Történt veled is ilyen, azóta nem találod a helyed a világban? Segítek neked!


A médiumi képességek éledése

Igen gyakori jelenségről van szó az ébredési (spirituális válság) folyamatban, szinte mindenki átéli hosszabb-rövidebb ideig. Néha ez a fázis egészen kezelhető, az élénk álmok, élesebb színek, érzékelés formájában mutatkozik. Bizonyos esetekben azonban annyira elsöprő élmény lehet, hogy szó szerint elárasztja az embert és meghatározó problémává válik.

Az egyik legdrámaibb születése ezen képességeknek a testen kívüli élmények.
Megjelenésükkor a tudat leválik a testről és függetlenül, szabadon kalandozik. Ez az élmény olyan szabadságérzést és boldogságot hordoz, melyet az élmény után nagyon nehéz feldolgozni. A tudat ilyenkor nincs a testbe zárva. Bárhová, akár több kilométer távolságra is elkalandozhat, bármit érzékelhet, szó szerint megnézhet. Ha csoportban éli át az ember, akkor más személyek folyamataihoz kapcsolódhat és teljesen más rétegeit éli meg a valóságnak, mint amit eddig megszokott. Természetesen a szeretet és a szabadság különleges érzékelésének kombinációja, teljesen képes megváltoztatni  a személy nézőpontjait az életéről. A telepatikus képességek megnyílása, a médiumi üzenetek letöltése, a mások elméjében megforduló tartalmak pontos közvetítése, a jövőbeni helyzetek megjóslása és a távoli események látnoki megidézése olyannyira megzavarhatja a környezetében élőket, hogy akár a pszichiátriai kezeléstől sem riadnak vissza.

Pedig ezt a jelenséget már Jung is leíírta és szinkronicitás címszó alatt vizsgálta. Semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni ezeket az egybeeséseket, melyek igen  gyakoriak az ébredés szakaszában a spirituális válságot átélők között. A mediális képességek ébredése drámai következményekkel jár az azt átélő személy életére, így a folyamatban igen gyengéd, odafigyelő kísérettel tudjuk segíteni. A cikksorozat utolsó része fog arról szólni, hogy hogyan is bánjuk ezekkel a különleges állapotokkal.

Hasonló vagy ugyanilyen élményed volt? Beszélgetnél olyan emberekkel akik átélték már ugyanezt? Itt tudod jelezni!

Újjászületés a közzépontba való visszatérésen keresztül

A spirituális válságok ezen típusa, vagy inkább fázisnak mondanám, rendkívüli megtapasztalás. Külső szemlélő számára annyira extravagánsnak tűnhet, hogy csakis elmezavarra, csakis valamilyen pszichiátriai kórképre, komoly agyműködési zavarra tud gondolni. Hiszen ebben a fázisban a lélek óriási csatatmezőn jeleníti meg önmagát, ahol kozmikus harc folyik a Jó a Rossz, a Fény és a Sötétség erői között. A tapasztalat az, hogy rendkívüli jelentőségű, kozmikus események, a világ számára sorsdöntő történések középpontjában találják magukat. A látomásban egyre messzebb sodródnak saját történetüktől, egészen az emberiség, a Föld, a Világ, az Élet születéséig, az ősi Paradicsomi állapotig. Ebben a folymatban az ezt az élményt átélő próbálja helyrehozni a múlt hibáit, tökéletessé alkotva a mindenséget. 
A folyamat gyakran a Szent Házasságban éri el csúcspontját, egy misztikus, vagy az illető életének egy idealizált személyével. Ez azt jelenti, hogy az illető személy férfi és női minőségei egy új szintre integrálódnak. 
Olyan élmények jelenhetnek meg, melyek a legmélyebb isteni önvalónkkal való összefonódást jelenítik meg, rendszerint a tőlük kapott valamilyen szimbólum, ékszer, ajándék formájában, melyek az a áradó fényt testesítik meg. Ez után a folyamatban résztvevő rendszerint megdicsőülést él át. Olyan helyzetbe emelkedik, mely túl van az emberi létezés összes lehetőségén, akár a világmindenség uraként jelenik meg és így mély spirituális újjászületés történik. Ez az érzés gyakran teljesen átveszi az addigi halálfélelem helyét, így stabilizálva a személyt.
Az integrációs szakaszban aztán a folyamatot átélő személy megérti, hogy ez a drámai élmény az Ő teljes átalakulása volt, mely teljes egészében az ő belső világban történt meg.
Ez a folyamat is az egyén mélyebb, teljesebb életének kialakulását eredményezi, amennyiben megfelelő kísérettel történik meg, semmiképpen sem tekinthető kóros állapotnak.

Chanelling azaz csatornázás

Megesik időnként, hogy a transzperszonális élményünkben olyan ” lénnyel” találkozunk, aki személyes kapcsolatot akar és tanító, vezető, pártfogó, vagy egyszerűen csak egy információs forrás szerepét veszi fel. Ezek a lények gyakran emberfeletti entitásokként, vagy kivételes bölcsességgel rendelkező istenekként jelennek meg. Sugárzó fényforrásként, vagy emberi alakot öltve is megmutathatják magukat, de előfordul, hogy jelenlétüket csak éreztetik. 
Üzeneteik gondolatátviteli formában, vagy egyéb természetfeletti úton érkezhetnek. Automatikus írás, vagy telepátia útján érkező üzeneteik jól azonosíthatóan külső forrásból érkeznek. 
Hasonló csatornákon érkezett az emberiség számos fontos tanítása, ez a forma mindig fontos szerepet játszott a történelemben.
Az ilyen típusú élmények azért okozhatnak súlyos krízist, mert ezt a jelenséget a spirituális világok tagadhatatlan bizonyítékaként éljük meg, és komoly filozófiai zavart kelthet egy ilyen élmény abban a személyben, aki addig konvencionális, tudományos világnézettel rendelkezett. 
A problémák másik forrását jelentheti, hogy a szellemi vezetőket a tudatfejlődés magasabb szintjén állónak érzékeljük, akik kíváló és kivételes erkölcsi integritással rendekeznek. 
Ez a csatornaként működő személy egójának kivételes mértékű felfúvódásához vezethet, mivel a nagyszerűségének és kíválóságának bizonyítékát véli felfedezni abban, hogy különleges küldetést kapott. 
Feltétlenül fontosnak tartom kiemelni, hogy a csatornázott információk nagyrésze nem feltétlenül ilyen, magas szellemiséggel rendelkező, kivételes lényektől származik. Minden médium csak a saját lelki szintjén álló üzeneteket képes továbbítani. Amennyiben mégis magasabb rendű lénnyel kerül kapcsolatba, az üzenet akkor is sérül, hiszen csak a  saját szintjén képes azt továbbítani. 
Erről a témáról nagyon sok jó könyv jelent meg, akár tudományos aprólékossággal is. Nagy segítséget tudnak nyújtani a jelenség értelmezésében. 
Amennyiben személyes segítséget igényelsz jelentkezz itt.

Előző életek, jövendő életek, párhuzamos dimenziók

A rendkívüli tudatállapotokban bekövetkező transzperszonális élmények között is a legérdekesebbek a más történelmi korokba, országokba, bolygókra, akár a történelem elmúlt lapjaira, akár a futurisztikus jövő rendkívüli tájaira tett kirándulások. 
Ezek az élmények felvillanó képsorok vagy összefüggő történetekben jelentkeznek, mint egy film, ismerős emberek, rokonok társaságában. Nagyon részletgazdag történetek, melyek bizony az újraátélés miatt erős bizonyossággal látják el a lélekvándorlásról,  az ezt az élményt átélő személyt.
 Amikor a karmikus élmény tudatos szintre emelkedik, hirtelen magyarázattal szolgálhat a mindennapi élet számos kihívására, sok egyébként érthetetlen vetületére. 
Ilyenkor még a legszkeptikusabb emberben is gyökeret ver az a hitrendszer, hogy jelenlegi életünket az előzőek bűnei és érdemei alakítják. 
Korábbi életekből származó karmikus terhekként nyernek új értelmet, bizonyos emberekkel érzett kapcsolati nehézségek, alaptalannak tűnő félelmek, vonzódások is, éppúgy mint az fizikai okok nélküli pszichoszomatikus tünetek. 
Komoly nehézséget jelenthet, hogy az átélt élmények miatt az életünk mostani szereplőivel , családunkkal, barátainkkal, összetűzésbe kerülhetünk. Mivel ezek az élmények a szövegkörnyezetükből kiragadva teljesen értelmezhetetlenek, komoly, hosszútávú nehézségeket, bonyodalmakat okozhatnak a többiekkel való kapcsolatunkban, akik nem értik ezt a viselkedést.
Fontos megérteni ezeknek az élményeknek az üzeneteit teljesen pontosan. Amennyiben sikerül ezeket az üzeneteket elfogadni, hiszen az élmények rendkívül meggyőzőek,  érdemes ezeket a mindennapi élet folytatásába a tanulságokat levonva, beépítve hasznosítani.

Alapjaiban tudja megváltoztatni az addigi problémás helyzeteket, akár egy ilyen átélés is. 

A téma mélyebb megértéséhez ajánlom a személyes segítséget, vagy a bőségesen rendelkezésre álló, a témában megjelent könyveket.

A megszállottságról

Azoknak a személyeknek akiknek ilyen típusú transzperszonális élménye van, volt, az a a határozott érzésük, hogy testüket és lelküket egy személyes jellegzetességekkel rendelkező, nem jóindulatú entitás irányítja. Ezt minden esetben a saját személyiségükön kívülinek, ellenségesnek és zavarónak élik meg.
A megszálló olyan zavaros, testetlen entitásnak, démoni lénynek vagy gonosz személyiségnek tűnik, aki a fekete mágia eszközeivel birtokba veszi őket.

Ezeknek az állapotoknak több típusa és fokozata létezik. 

Néha a rendellenesség igazi természete rejtve marad. 
A probléma súlyos pszichopatológia, mint pl antiszociális viselkedés, öngyilkos hajlamú depresszió, agresszió, vagy önpusztító magatartás, deviancia, alkoholizmus, kábítószerfüggőség formájában is megjelenhet. Megeshet, hogy a személy arca teljesen átváltozik, rángatózzik, a hangja megváltozik, teste görcsbe rándul. 
 Amikor nem avatkozik be a helyzetbe senki, csak a megfigyelő pozícióját veszi fel, akkor a helyzet nagy hasonlóságot mutat a katolikus egyházi, vagy a törzsi ördögűző rituáléikkal. A feloldás mindig drámai. Hányás, fuldoklás, kontrollvesztés erőteljes fizikai aktivitás jellemzi, de ezek az események általában gyógyulást és mély belső átalakulsát hoznak. Gyakran az illető személy mély spirituális megtérését eredményezik.

Ilyen körülmények között a megszállott személy igen rémült és elkeseredett lehet. Elmagányosodik, mert a család, a barátok az ismerősök sőt még a terapeuták is hajlamosak visszavonulni. Gakran gonosznak minősítik az illetőt, és visszautasítják a további kapcsolatot.

Pedig ez az állapot egyértelműen a spirituáls válság kategóriájába tartozik. Annak ellenére, hogy sok ellenszenves viselkedési forma tartozik hozzá és sok negatív energia kapcsolódik hozzá.A démoni archetípus egyértelműen transzperszonális, mivel az isteni minőség negatív tükörképét képviseli. 

Egy olyan személy segítségével aki nem fél a néha hátborzongató jelenségektől és képes támogatni ennek az erőnek a teljes megjelenését, ennek az energiája teljesen szertefoszlik és figyelemreméltó gyógyulás következik be. 

Amennyiben a témáról még többet szeretnél tudni , jelentkezz itt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .